Nowoczesne muzeum mówi nowym językiem!

Pozytywnym znakiem dzisiejszych czasów jest to, że głos w dyskusji społecznej zabrać mogą członkowie grup dotychczas marginalizowanych. Choćby – środowiska osób głuchych, bardzo bogatej kulturowo mniejszości, której miejsce w polskim społeczeństwie zaznacza się dopiero od kilkunastu lat.

audioprzewodniki w nowoczesnym muzeum

Migając, naturalnie. Także w nowoczesnym muzeum

Przede wszystkim dowartościowano Polski Język Migowy (PJM), czyli język naturalny, którym głusi posługują się w rozmowach między sobą. To język odrębny od polskiego, z własną gramatyką i dialektami. Przez wiele lat funkcjonowało przekonanie, iż osoba głucha od urodzenia jako swojego języka ojczystego powinna używać polszczyzny „przełożonej” dosłownie na System Językowo-Migowy. Jest to twór sztuczny, stworzony przez słyszących. Funkcjonował w polskiej edukacji osób głuchych, a ponieważ nie uwzględniał specyfiki swoich użytkowników, marginalizował ich udział w życiu społecznym. Jeśli żaden język nie jest twoim własnym, jeśli w kontakcie oficjalnym posługiwać się musisz nieużyteczną, nie do końca zrozumiałą hybrydą językową – trudno mówić o równości obywatelskiej, zwłaszcza w dostępie do kultury.

Oferta nowoczesnych muzeów w Polskim Języku Migowym

Na szczęście dzięki badaniom językoznawczym i ośrodkom promującym PJM współczesne podejście do mniejszości językowej głuchych diametralnie się zmieniło. Dotyczy to także wspomnianego dostępu do kultury. Otóż wiele nowoczesnych muzeów w Polsce zdecydowało się zaproponować audioprzewodniki z odrębną wersją językową ścieżki zwiedzania – właśnie w Polskim Języku Migowym. Choć nazwa „audioprzewodnik” sugeruje, iż zwiedzający słyszy narrację w słuchawkach, budowa tego urządzenia pozwala na wyświetlanie wideonagrania na niewielkim ekranie. Tu właśnie widać narratora, który prezentuje poszczególne elementy ekspozycji w PJM – co koresponduje choćby z umieszczonymi na ścianach ekspozycji tablicami czy innymi informacjami dostępnymi wzrokowo. Dodatkowe komunikaty nawigacyjne pozwalają na sprawne przemieszczanie się po ekspozycji nowoczesnego muzeum. System jest intuicyjny i nie wymaga żadnej interakcji ze strony zwiedzających, którzy pełnię uwagi poświęcić mogą prezentowanym treściom. Więcej o

Audioprzewodniki | 0 |

admin Autor

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *