audio przewodniki movitech

Nowoczesne muzeum mówi nowym językiem!

Pozytywnym znakiem dzisiejszych czasów jest to, że głos w dyskusji społecznej zabrać mogą członkowie grup dotychczas marginalizowanych. Choćby – środowiska osób głuchych, bardzo bogatej kulturowo mniejszości, której miejsce w polskim społeczeństwie zaznacza się dopiero od kilkunastu lat. Migając, naturalnie. Także w nowoczesnym muzeum Przede wszystkim dowartościowano Polski Język Migowy (PJM), czyli język naturalny, którym głusi […]